GDPR

Solhaga konsult GDPR vilkor

1. Jag samtycker till att Solhaga Konsult behandlar mina personuppgifter i enlighet med detta avtal. Solhaga Konsult benämns fortsättningsvis i detta avtal som ”personuppgiftsansvarig”

2. Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, bilder, filmer, uttalanden och övriga uppgifter som entydigt identifierar en person.

3. Personuppgiftsansvarig får publicera följande personuppgifter i de kanaler som personuppgiftsansvarig har kontroll över: namn, bilder, filmer, uttalanden, adresser, telefonnummer och e-postadresser.

4. Personuppgiftsansvarig är ej skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker.

5. Du har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Du måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.

6. Du har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om dig. Du måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.
Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.
7. Du har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Du måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla ditt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

Info

Använd gärna kommentarsfältet om det är något du undrar över, så hör jag av mig.