Jessica Magnusson

Med många års erfarenhet inom kyrkogårdsförvaltning och digitala kartor är jag expert inom detta nischade område. Jag agerar beställarstöd åt många församlingar, se referenser. Det är ett hantverk att skapa korrekta gravkartor. Ett hantverk som tar tid att lära sig.

Förutom att hjälpa förvaltningar runt om i landet med kartor, är jag starkt involverad i framtaging och utveckling, av det webb-baserade verktyget Bambi, för vård- och underhållsplaner som Lunds stift låtit utveckla. Samarbetet med Lunds stift började för ett antal år sedan då stiftet ville undersöka spridningen av svampsjukdomen som buxbomen drabbats av. Det ena leder ofta till det andra och genom Domkyrkoförvaltningen i Lund blev jag delaktig i laserscanningen av Lunds domkyrka.

Jag brinner för effektiva, användarvänliga och kostnadsrealistiska system och lösningar som underlättar er vardag och verksamhet. Det är viktigt för mig att ni finner stor nytta med mina tjänster.

Jag kommer gärna och träffar er och pratar mer om vad jag kan hjälpa er med.

Kontakta Solhaga konsult

Solhaga Konsult AB

Föreningsgatan 217

261 51 Landskrona

Tel:

070 – 25 12 079

Mail:

jessica@solhagakonsult.se