Hur är det att jobba med Solhaga Konsult?

Hur fungerar det egentligen att jobba med Solhaga konsult. Vi tänkte låta våra kunder berätta mer om den processen. Så här under har vi samlat in lite information från ett urval av våra kunder.

Referensuppdrag

Nyköpings Församling

“Nyköping började planera för digitalkartor för fem år sedan men backade på grund av allt för höga kostnader. Under 2015 var det dags att ta tag i frågan på nytt och fick då tipset om Solhaga konsult. Jessica fick uppdraget att utvärdera förstudien och ta fram underlag för en ny offertförfrågan och har sedan dess fungerat som projektledare för Nyköping. Det betyder mycket att få tag i en person som finns med från förstudien till färdig produkt. Hennes kunskap, nytänkande och goda kontakter gör att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå med en mycket hög kvalité. Samarbetet med Solhaga konsult fungerar mycket bra och jag rekommenderar Jessica varmt.”

– Kalle Hansson kyrkogårdschef i Nyköping

Svenska kyrkan i Västerås

Solhaga Konsult har varit bollplank åt Bengt Danielsson, fd. kyrkogårdschef, vad gäller hur förvaltningen kan dra nytta av den digitala kartan. Utbildat och agerat support för bl.a. Monica Ahlenius som är en av de som har möjlighet att redigerar kartorna i Västerås.

“Jessica är en väldigt sympatisk och pedagogisk person. Hon hjälpte mig och min kollega igång med den helt nya världen som handlar om digital karta. Hon är tålmodig och alltid glad hur många gånger man än kommer med samma fråga! Jag rekommenderar henne varmt.”

Monica Ahlenius, Assistent Svenska kyrkan Västerås

Helsingborgs Pastorat

Utbildat Magnus Näsström, arbetschef och Marianne Blomberg, landskapsingenjör i Aveny Karta. Hjälper förvaltningen med vissa större redigeringar av kartan. Involverad vid tidsuppmätning av Råå kyrkogård, Pålsjö kyrkogård, Pålsjö Västra kyrkogård och Kramatorie kyrkogården. Ett samarbete med Sweco och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

“Vi håller på med ett projekt där vi gör arbetsvolymberäkning i kartan för våra kyrkogårdar.
Det är ett helt nytt utvecklingsprojekt och det är ett samarbete med Jessica på Solhaga konsult.
Vårt samarbete i projektet är beroende av utvecklingsvilja, förmåga att komma med nya lösningar, vara kunnig i både kyrkogårdsverksamhet och kartteknik. Och med Jessica så fungerar det utmärkt.”

– Magnus Näsström, arbetschef i Helsingborg

Lunds Stift

Samarbetet med Lunds Stift började 2012 då stiftet behövde få en bild över hur utbredd svampsjukdomen på buxbom var. Nu är Solhaga konsult tillsammans med Sweco med och utvecklar verktyget Bambi för att registrera in och arbeta med vård- och underhållsplaner.

“Jag är glad för att jag kan samarbeta med Jessica även nu när hon kör egen firma”

– Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds Stift

Bromölla Pastrorat

Inledningsvis gjordes en förstudie kring befintligt kartmaterial och förutsättningar för att implementera digitala kartor. En kostnadsberäkning gjordes. Därefter agerar Solhaga konsult beställarstöd åt pastoratet.

“Vi var inne på digitaliseringsspåret redan före 2010, men backade på grund av de beräknade kostnaderna. När vi fick klart för oss att en vård- och underhållsplan för kyrkogårdarna i pastoratet förutsatte en digitalisering, var det bara att köra. Vi fick tips om Jessica och på den vägen är det. Hela den inledande resan har hon med stor kunskap och många kontaktytor lotsat oss igenom. Det är mycket trivsamt att arbeta ihop med Jessica!”

– Jörgen Andersson, kamrer i Bromölla Pastorat

Ekerö Pastorat

Ekerö pastorat stiftade jag bekantskap med under 2008. Sedan dess har våra vägar korsats från och till i olika uppdrag och sammanhang. Bland annat har Solhaga konsult varit med i en utredande förstudie vars syfte var att ta reda på, hur mycket mark som behövs inom Ekerö församling med ett tidsperspektiv mot år 2030 och sikte på år 2050. Hur långt räcker den mark man har idag och vilka åtgärder kan förvaltningen göra? Otroligt intressant och spännande projekt.

“Att arbeta med Solhaga konsult innebär för vår förvaltning en snabb och flexibel problemlösning. Vår uppfattning är att Jessica med sin kunskap inom det gröna kulturarvet och med flera års erfarenhet från kyrkogårdsarbete, också är insatt i vad som är av viktigt på en kyrkogård. Att kartan ska stämma är som en självklarhet! En fungerande karta ger trygghet vid gravvisningar, upphandlingar och bidrar till ökad tillgänglighet och ett bra verktyg till arbetsledningen.” 

Henrik Mattsson, Kyrkogårds- och fastighetschef Ekerö pastorat

Ronneby Pastorat

År 2018 började Ronneby pastorat förädla sina kartor så att en arbetsvolymmätning skulle kunna göras med hjälp av kartan. Med erfarenheter från Helsingborgs pastorat önska Magnus Näsström ta detta arbete till nästa nivå.Det blev en fortsättning och därmed ett helt nytt utvecklingsprojekt i samarbete med Jessica på Solhaga konsult. Att ur volymberäkning koppla arbetsuppgifter med tider och datum till en produktionsplan. Säsongen 2019 blev första året då arbetsledningen använde produktionsplanen veckovis för resursplanering. 

”Vi håller på med ett projekt där vi gör arbetsvolymberäkning i kartan för våra kyrkogårdar.
Det är ett helt nytt utvecklingsprojekt och det är ett samarbete med Jessica på Solhaga konsult.
Vårt samarbete i projektet är beroende av utvecklingsvilja, förmåga att komma med nya lösningar, vara kunnig i både kyrkogårdsverksamhet och kartteknik. Och med Jessica så fungerar det utmärkt.”

Magnus Näsström, Kyrkogårdschef Ronneby pastorat