Samarbete

För Solhaga konsult är samarbeten med andra företag viktigt, goda relationer ger både inspiration och energi. Det är nödvändiga ingredienser, för att utveckla vårt företag och kunna tillhandahålla innovativa och smarta lösningar på våra kunders utmaningar. Solhaga utser samarbetspartner med omsorg. Våra värdegrunder tillit, jämlikhet och inspiration är avgörande i valet av vem vi arbetar med.

Digitala kartor

Bilden ovan visar digitalisering av gravkartor med hjälp av ortofoto och gamla papperskartor. Med hjälp av ortot ser den som ytlägger precis vad som finns på marken. I de fall där större vintergrön vegetation skymmer, kompliteras ortot med inmätning med GPS.

 

UAV

Swescan flyger med olika typer av UAV eller drönare. Plats och objekt styr vilken farkost som används.

Flygfoto

Flygfotograferingen kan användas till andra sammanhang och ändamål. Swescan kan helheten.

Podd

Vi har varit i branschen sedan början av 2000-talet. Genom olika roller och utbildningar har vi samlat på oss en bred kunskap om begravningsverksamheten. Tillsammans med kollegor vill vi nu dela med oss av vår kunskap genom denna podd. 

Begravningspodden med mig Jessica och Josefin.

Projektledning, Beställarstöd

 

Begjuta AB erbjuder projektledningstjänster/beställarstöd för specifika projekt. Under begränsade perioder kan Begjuta AB anlitas för att avlasta ordinarie personal eller i händelse av vikariebehov.

 

Internkontroll, Analyser

 
Internkontroll och kvalitetssäkring av verksamheten är A och O. Bedrivs verksamheten rättssäkert, har god tillgänglighet på service? Utveckling och säkerställande av administrativa processer och ledningsverktyg. Analyser av verksamheten och särredovisningen. 


Swescan

Sedan starten 2014 har Solhaga konsult samarbetat med Swescan. Med Solhaga konsults kunskap inom branschen och Swescans innovativa teknik, har vi tillsammans ändrat sättet att framställa kartor på. Vi fick andra företag att följa oss vilket har sparat enorma pengar åt församlingarna. Vi vill fortsätt att göra bra saker som får församlingarna att arbeta mot en mer hållbar framtid. Att använda moderna teknik för att jobba smart sparar pengar och skapar en attraktiv och intressant arbetsplats. 

Fler samarbeten

Förutom projektrelaterade samarbete har Solhaga konsult hjälp av tre företag. Dessa räddare i livet är 261 Ekonomi, Moob och Hoveman Ledarutveckling. Tack till er för att ni är grymma på det ni gör. 

Jessica Magnusson

Solhaga Konsult

”Jag är väldigt glad för att jag tog Swescan med mig in i kyrkans värld. Vi har bara börjat vår resa. Det kommer mer kul framöver, det kan jag lova.” 

Flygfoto av Swescan över Mölle kyrka