Expert på kartering och digitalisering av kyrkogårdar

Solhaga konsult, expert inom framtagning och användning av digitala gravkartor.

Digital utbildning hos Solhaga Konsult

Jag har hållit utbildningar och föreläsningar sedan 2008 inom digitala gravkartor. Jag brinner för att förvaltningar ska kunna dra ännu större nytta, av den stora investering som digitala gravkartor innebär.

Som tidigare anställd på Landskrona pastorat, höll jag hösten 2007 en föreläsning på Eniacs användarkonferens. Den berörde hur jag och mina kollegor använde kartan i praktiken. Denna föreläsning är fortfarande högaktuell, då det är många som använder sina kartor väldigt lite.

Förstudie

Behöver ni ha indikationer på vad digitala kartor skulle kosta för er? Eller vill ni få en sammanställning av era befintliga kartor och vad som finns hos er kommun? Behöver ni underlag för budgetarbete? Hur ser förutsättningarna ut hos er?

Beställarstöd

Hjälper till att reda ut alla begrepp och få er att känna er tryggare i era beslut.
Handleder er på resan.

Kartredigering

Är er karta uppdaterad och riktig gentemot verkligheten? Ofta sker förändringar, stora som små, som gör att kartan bör redigeras.

Vård- och Underhållsplaner

Underlag till aktiva vård- och underhållsplaner. Solhaga konsult är med i utvecklingsarbetet av Bambi, verktyget för vård- och underhållsplaner Lunds stift låtit utveckla.

Projektledning

Solhaga konsult kan ta över hela eller delar av projektledningen.
I samförstånd kommer vi gemensamt överens om vilka delar ni själva vill leda och vilka delar ni vill ha hjälp med.

Kartbearbetning

Bearbeta och förädla kartan så att du kan dra mer nytta av den. Säkra upp information och gör den både sökbar och tillgänglig.

Utbildning

Undrar ni vad digitala kartor kan användas till? Hur går det till att skapa digitala kartor? Jag kan hjälpa er att förstå. Med kunskap blir det lättare att fatta rätt beslut.

Efter installation av kartor är det dax att lära sig att använda dem. Nya rutiner bör sättas och ett nytt tänk, sjunka in. Utbildning, föreläsning eller workshop anpassas efter era önskemål och förutsättningar.

Tidmätning

Gör korrekta och uppdateringsbara uppmätningar med en dokumentation som ni kan lutar er mot. Skapa rätt underlag först.

Referenser

Varför ska vi ha en digital karta över begravningsplatsen? Jag låter några av mina kunder svara på den frågan.